Kontakt

Salg af ejendomme

Bestyrelsens sammensætning

Ejendomsmægler info

Til grundejere. 

Når du skal sælge din ejendom skal ejendomsmægleren bruge nogle informationer vedr. din ejendom, antenneanlæg, grundejerforeningen, generalforsamlings referater og evt. gæld i ejendommen.

Dette er informationer du selv kan oplyse til ejendoms mægleren eller du kan lade din ejendoms mæglere indhente disse informationer for dig.


Formand


Finn Bøge Larsen

Digetoften 20

tlf. 20159425

mail:formand@gf-egedal.dk


Sekretær

 

Henrik J. Kahlke

Digetoften 16

tlf. ?

mail:hkahlke@hotmail.com

Kasserer


Dorthe Nielsen

Digetoften 38

tlf. ?

mail:kasserer@gf-egedal.dk

Næstformand


Leon Kristiansen

Højmarksvej 13

tlf.41993307


Bestyrelsesmedlem


Jonas Brandt


Til ejendomsmægleren 

Ved skriftlig henvendelse til grundejerforeningens forening kasserer, kan der fremsendes en samlet pakke, hvori der oplyses følgende:   


  1. Om der påhviler ejendommen gæld vedrørende grundejerforeningskontingent og i bekræftende fald gældens størrelse?


2. Størrelsen af det årlige kontingent, hvilket tidsrum det omfatter samt hvornår opkrævning udsendes?


3. Om der er evt. problemer/udgiftskrævende beslutninger for medlemmer af grundejerforeningen.


4. Om ny ejer skal betale ekstraordinært bidrag eller indskud til grundejerforeningen.


5. Et eksemplar af foreningens vedtægter samt seneste referat fra generalforsamlingen.


 


Hvis der ønskes yderlige informationer, skal dette påføres den skriftlige begæring. Sammen med den skriftlige begæring skal der vedlægges en passende frankeret svarkuvert.


Prisen for denne samlet oplysnings pakke er 400,00 kr. – betalingsfristen er 14 dage.


Ejendomsmæglere eller advokatfirmaer der tidligere har haft restance hos grundejerforeningen Egedal, skal betale fremsendt faktura, inden materialet fremsendes.